Fuiven

In samenwerking met de jeugdraad heeft de gemeente Grimbergen een afsprakenbeleid ontwikkeld voor de organisatie van fuiven.

  • Verenigingen worden aangespoord hun fuif vooraf aan te vragen.
  • Elke fuif die wordt aangevraagd wordt voorgelegd aan de jeugdraad die een adviserende bevoegdheid heeft.
  • Voor de coachingmensen wordt er strikt samengewerkt met de politie.
  • De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de burgemeester op basis van de adviezen van politie en jeugdraad.
  • Op elke goedgekeurde fuif brengen 2 mensen van de jeugdraad een bezoek. Zij kijken na of de organisatie degelijk is, er geen geluidsoverlast is, de organisatoren duidelijk zichtbaar zijn en of de coachingmensen aanwezig zijn.
  • Dit alles wordt op geijkte formulieren ingevuld. Deze worden nadien gebruikt om aanvragen te adviseren.

Voor wettelijke voorschriften en praktische raadgevingen in verband met het organiseren van een fuif verwijzen we u graag naar de website www.ikorganiseer.be.