Promaz helpt inwoners bij bodemsanering na een mazoutlek

Nu is het Promaz-fonds zéker goed nieuws voor al wie geconfronteerd wordt met een bodemverontreiniging die het gevolg is van een lek in een mazouttank of -leiding. Want Promaz helpt: het fonds komt financieel en/of operationeel tussen bij de sanering van de bodem. En ook als de grond al werd gesaneerd kunnen uw inwoners nog een aanvraag voor terugbetaling indienen.

Zo’n bodemsaneringen kunnen heel duur zijn. Dat is waarom Promaz is opgericht. Het doel van het fonds: dit soort vervuiling bestrijden, de bodem saneren en financiële en/of operationele steun verlenen aan de eigenaar of eindgebruiker.

Wilt u meer weten over Promaz? Surf dan naar Promaz, waar u alle informatie vindt. Wie bodemverontreiniging had of heeft, kan er ook een eenvoudige online test doen om te zien of hij of zij in aanmerking komt voor steun van het fonds. Aanvragen voor tussenkomst kunnen dan gebeuren via het online invulformulier of schriftelijk via aangetekend schrijven.

Vóór 28 februari 2025

Opgelet: wie een aanvraag voor hulp en financiële tussenkomst wil doen, moet dat doen vóór 28 februari 2025 (binnen de 3 jaar na het operationeel worden van het Promaz-fonds).