Provinciale aanpassingspremie

Wat?

Aanpassingspremies voor woningen van gezinnen waarbij minstens 1 gezinslid:

  • ofwel 65 jaar of ouder is
  • ofwel erkend is als een persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Voor wie?

Iedereen die zijn woning wenst aan te passen voor een inwonende 65-plusser of een persoon met een handicap.

Inkomensvoorwaarde

Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan € 41.120 voor een alleenstaande en € 58.270 voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2018 - inkomsten 2017). 

Deze bedragen worden verhoogd met € 3.520 per persoon ten laste.

Procedure

Dien uw aanvraag (liefst) digitaal in samen met alle gevraagde documenten.

Link

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/aanpassingspremie