Provinciale renovatielening

Wat?

Renovatielening voor het uitvoeren van:

 • verbeteringswerken
 • saneringswerken
 • vergrotingswerken
 • energiebesparende maatregelen
 • werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een inwonende natuurlijke persoon

Voor wie?

Iedereen die zijn woning wenst te renoveren.

Bedrag

De renovatielening bedraagt € 2.500 tot € 20.000. Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap bedraagt het maximumbedrag € 22.500.

Inkomensvoorwaarden

Zie het meeste recente aanslagbiljet voor de personenbelasting:

Maximum gezamenlijk belastbaar inkomen:

 • 31.870 voor een alleenstaande;
 • € 44.620 voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste (eventueel te verhogen met € 3.570 per bijkomende persoon ten laste);
 • € 44.620 voor samenwonenden, eventueel te verhogen met € 3.570 per persoon ten laste.

Minimum gezamenlijk belastbaar inkomen:

 • € 9.817 per persoon die een aanvraag indient.

Minimum netto maandinkomen:

 • € 984,68 euro voor een alleenstaande;
 • € 1.312,90 euro voor samenwonenden;
 • € 1.330,74 euro voor samenwonenden met minstens één kind ten laste.

Procedure

De aanvraag loopt via de provincie Vlaams-Brabant.

Link

https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/leningen-premies-subsidies/woning-renoveren/index.jsp