Publieke raadpleging over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2

Vanaf 15 april tot 15 juni 2021 vinden de publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten plaats over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.

Dit is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juni 2015, alsook de nodige werken voor de goede werken van Doel 1 en Doel 2 voor 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectenbeoordeling en een publieke raadpleging. 

Deelnemen aan de inspraak kan:

  • elektronisch via de onlinevragenlijst van de publieke consultatie
  • per post: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Publieke Consultatie Doel 1 en Doel 2- Albert II-laan 16, 1000 Brussel

De commentaren en adviezen moeten bij voorkeur verwijzen naar de titel of het specifieke deel van het project of van het milieueffectenrapport waarop ze betrekking hebben. Het milieueffectenrapport, een niet-technische samenvatting en alle relevante documenten zijn te consulteren.