Qvax

Meld u aan op QVAX om snel de vrijgekomen plaatsen voor de boosterprik met Pfizer of Moderna op te vullen

Registreren op de reservelijst kan heel eenvoudig via de website qvax.be. U vult enkele gegevens in, zoals uw naam, adres, rijksregisternummer, contactgegevens... en u duidt aan op welke momenten u beschikbaar bent. Telefonisch of per post inschrijven op de reservelijst is niet mogelijk en kan enkel online;

Als ons vaccinatiecentrum een dosis van het boostervaccin op overschot heeft, dan krijgt u een uitnodiging per mail en sms. U krijgt dan (afhankelijk van het moment van de dag) een kwartier tot een uur de tijd om te bevestigen. Zo niet, vervalt de uitnodiging en zal iemand anders opgeroepen worden. 

Wie zich tijdens de eerste vaccinatieronde al had ingeschreven op QVAX moet zijn gegevens wel opnieuw ingeven. Alle persoonlijke gegevens m.b.t. vroegere aanmeldingen voor de basisvaccinatie werden in september gewist.

Wanneer komt u aan de beurt  ?

Net als bij de eerste vaccinatiecampagne wordt de volgorde bepaald aan de hand van uw leeftijd. Bijkomend wordt er deze keer ook gekeken naar de datum van uw laatste prik

Het boostervaccin mag pas gegeven worden vanaf 2 maand na de eerste en enige prik met het vaccin van Johnson & Johnson, 4 maand na de tweede dosis AstraZeneca, en 6 maand na de tweede dosis Moderna of Pfizer

Indien die termijn niet verstreken is wordt u niet uitgenodigd.

Voor wie heeft QVAX geen nut ?

Wie al een uitnodiging voor zijn boosterprik heeft gekregen, zal niet meer aan bod komen via de reservelijst. Ook wie jonger is dan 18 jaar kan zich niet inschrijven, omdat het boostervaccin enkel is goedgekeurd voor meerderjarigen.