Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bestaat uit 9 leden, die om de 6 jaar verkozen worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Schepen Jean-Paul Windelen is de voorzitter.

Het Bijzonder Comité is onder meer bevoegd voor beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

De vergaderingen zijn niet openbaar. Het Bijzonder Comité vergadert driewekelijks op donderdag.

Samenstelling