Rechten en plichten

Wat?

Huurt u een woning op de private huurmarkt, of maakt u plannen om te huren? Dan bent u onderworpen aan heel wat rechten en plichten. Het privaat huren en verhuren valt onder de Woninghuurwet en het Vlaamse Woninghuurdecreet. De regelgeving verschilt naargelang de datum van uw huurcontract.

  • Contracten afgesloten vòòr 1 januari 2019 (Woninghuurwet)
  • Contracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 (Vlaams Woninghuurdecreet)

Via de website van Woninghuur Vlaanderen kunt u de wetgeving raadplegen.

Voor het bepalen van de huurprijs voor elke woning (maar geen kamer of tweede verblijf) die gelegen is in het Vlaamse Gewest kunt u beroep doen op een huurschatter.

Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van een huurwoning geeft de toepassing een inschatting van een gangbare huurprijs voor die woning. Het resultaat van de berekening - de geschatte huurprijs - is enkel informatief en dus op geen enkele manier bindend.

De huurschatter maakt gebruik van een statistisch model dat steunt op objectieve parameters, maar het blijft wel een schatting: een model kan immers nooit voldoende rekening houden met alle elementen en nuances die meespelen in de huurprijsbepaling. De actualisering van de huurschatter gebeurd ieder jaar in september.

Voor wie?

huurders en verhuurders

Regelgeving

Woninghuurwet en Vlaams Woninghuurdecreet

Links

https://www.woninghuur.vlaanderen/

https://huurschatter.be/