Regelgeving

In heel de gemeente Grimbergen is de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van toepassing. De tekst van de verordening vindt u hier:

Naast de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening geldt ook er andere wetgeving. Via deze link vindt u de meest relevante en geraadpleegde Vlaamse regelgeving terug: https://www.omgeving.vlaanderen.be/decreten-en-uitvoeringsbesluiten