Regionaal mobiliteitsplan

Onze gemeente Grimbergen maakt samen met 32 andere gemeenten deel uit van de Vervoerregio Vlaamse Rand.  

In deze vervoerregio hebben we samen een Regionaal Mobiliteitsplan gemaakt om de regio duurzamer, veiliger, welvarender, leefbaarder en meer bereikbaar te maken.   

Doel van ons regionaal mobiliteitsplan 

Het Regionaal Mobiliteitsplan werkt naar een veilige en leefbare regio en dit via een beter mobiliteitsaanbod en een betere infrastructuur met aandacht voor voetgangers, fietsverbindingen en openbaar vervoer. Zo wordt onze mobiliteit duurzamer. 

In tweede orde werken we ook op de pijlers Gedrag en Ruimte waar we vooral een duurzamere mobiliteit willen stimuleren. 

Voor alle weggebruikers, zowel de fiets, de bus, de trein, de auto en de logistiek, werd een ideaal scenario uitgewerkt. Om dat scenario te realiseren, bevat het Regionaal Mobiliteitsplan 130 concrete acties die de komende jaren in de vervoerregio Vlaamse Rand zullen worden uitgerold. 

Openbaar onderzoek van 31 mei tot 29 juli 2023

Als burger krijg je de kans om dit plan na te kijken, en er ook jouw eventuele opmerkingen en suggesties op te formuleren. Je kan de documenten raadplegen via de website van de vervoerregio: vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-vlaamse-rand

Je  kan ook terecht op een digitale infomarkt voor meer uitleg en toelichting via volgende link: https://geoportal.swecobelgium.be/portal/apps/storymaps/stories/4fe277919bf048c7a0ca4ad4d3f1849b

Of je kan ook langskomen op de fysieke infomarkt op woensdag 14 juni 2023 van 16 u. – 19 u. in de Graaf de Ferraris, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, lokaal 01.G.20, eerste verdieping.

Je kan ze ook inkijken op dienst Omgeving (Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen): ENKEL na afspraak (02 260 12 11).

Opmerkingen? 

Bezorg ze tot en met 29 juli 2023