Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Registreren wettelijke samenwoning

Wettelijk samenwonen biedt – naast het huwelijk – een mogelijkheid om officieel samen te wonen onder een juridische bescherming.
Wettelijk samenwonen is echter meer dan een alternatief voor het huwelijk. U kan bijvoorbeeld wettelijk samenwonen met uw moeder, uw broer, een vriend(in), …

De verklaring van wettelijk samenwonen is een schriftelijke overeenkomst waarin twee personen zich verbinden samen te leven. Zij leggen deze verklaring af voor een medewerker van de dienst bevolking van de gemeenschappelijke woonplaats die op zijn beurt deze verklaring registreert in het bevolkingsregister.

Overeenkomstig het reglement "gemeentelijk belastingreglement op de opmaak en de afgifte van sommige administratieve documenten van de bevolking en burgerlijke stand - Aanslagjaren 2020-2025” dient er een bedrag van 30 euro te worden betaald bij de registratie van de wettelijke samenwoonst.

Wie kan wettelijk samenwonen?
In principe kan iedereen wettelijk samenwonen.
Er zijn echter drie voorwaarden om een verklaring van wettelijk samenwonen te kunnen afleggen:

  • U moet op het ogenblik van de verklaring op hetzelfde adres wonen.
  • U mag niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met iemand anders.
  • U moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan. Concreet wil dit zeggen dat minderjarigen en onbekwaamverklaarden geen verklaring van wettelijk samenwonen kunnen afleggen.

U kan de overeenkomst tot wettelijk samenwonen zowel gezamenlijk (in onderlinge overeenstemming) als alleen (eenzijdig) beëindigen.

Deze beëindiging gebeurt door een schriftelijke verklaring af te leggen bij de dienst bevolking van de gemeente waar minstens één van de partijen staat ingeschreven.

Overeenkomstig het reglement "gemeentelijk belastingreglement op de opmaak en de afgifte van sommige administratieve documenten van de bevolking en burgerlijke stand - Aanslagjaren 2020-2025” wordt er een bedrag van 30 euro gevraagd.

Bij eenzijdige verklaring van de beëindiging wordt deze binnen de acht dagen bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de andere partij betekend.


Overeenkomstig het reglement "gemeentelijk belastingreglement op de opmaak en de afgifte van sommige administratieve documenten van de bevolking en burgerlijke stand - Aanslagjaren 2020-2025” wordt er een bedrag van 250 euro gevraagd (de deurwaarderskosten zijn hierbij inbegrepen).