De gemeentelijke diensten zijn gesloten op

woensdag 15 augustus

diensten die ook op zaterdagen operationeel zijn, zijn eveneens gesloten op zaterdag 21 juli


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
De bibliotheek van Strombeek-Bever zal op zaterdag 7 juli en zaterdag 14 juli in de namiddag gesloten zijn. De bibliotheek van Grimbergen is de hele maand augustus gesloten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Registreren wettelijke samenwoning

Wettelijk samenwonen biedt – naast het huwelijk – een mogelijkheid om officieel samen te wonen onder een juridische bescherming.
Wettelijk samenwonen is echter meer dan een alternatief voor het huwelijk. U kan bijvoorbeeld wettelijk samenwonen met uw moeder, uw broer, een vriend(in), …

De verklaring van wettelijk samenwonen is een schriftelijke overeenkomst waarin twee personen zich verbinden samen te leven. Zij leggen deze verklaring af voor een medewerker van de dienst bevolking van de gemeenschappelijke woonplaats die op zijn beurt deze verklaring registreert in het bevolkingsregister.

Wie kan wettelijk samenwonen?
In principe kan iedereen wettelijk samenwonen.
Er zijn echter drie voorwaarden om een verklaring van wettelijk samenwonen te kunnen afleggen:

  • U moet op het ogenblik van de verklaring op hetzelfde adres wonen.
  • U mag niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met iemand anders.
  • U moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan. Concreet wil dit zeggen dat minderjarigen en onbekwaamverklaarden geen verklaring van wettelijk samenwonen kunnen afleggen.

U kan de overeenkomst tot wettelijk samenwonen zowel gezamenlijk (in onderlinge overeenstemming) als alleen (eenzijdig) beëindigen.
Deze beëindiging gebeurt door een schriftelijke verklaring af te leggen bij de dienst bevolking van de gemeente waar minstens één van de partijen staat ingeschreven.
Bij eenzijdige verklaring van de beëindiging wordt deze binnen de acht dagen bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de andere partij betekend.
De kosten van de betekening vallen ten laste van de partij die de eenzijdige verklaring van de beëindiging aflegt.