Reglement betreffende de verkoop of het ter beschikking stellen van containers voor de huisvuilinzameling, 2014-2019