Renovatiekrediet met rentesubsidie

 • In 2021 en 2022 konden nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloos renovatiekrediet. De rente die u op het renovatiekrediet betaalt, wordt volledig terugbetaald.
 • Sinds 1 januari 2023 werd het renteloos renovatiekrediet hervormd naar een rentesubsidie (een korting ten opzichte van de marktrentevoet). Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is. Soms is zelfs een negatieve rente mogelijk. De datum van aanvraag van het krediet (niet de datum van de notariële akte), bepaalt of u onder de voorwaarden van 2023 valt.

Voorwaarden

Pand

 • De woning of het appartement is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • Het gaat over de aankoop (eigendomsoverdracht) van een woning of appartement (sinds 2021) in volle eigendom.
 • De woning of het appartement is hoofdzakelijk bestemd voor particuliere (privé)doeleinden. Een rentesubsidie kan dus niet worden gekoppeld aan een hoofdkrediet voor de aankoop van een gebouw met EPC niet-residentieel.
 • De woning of het appartement heeft een slecht energielabel
  • Een woning heeft bij eigendomsoverdracht in 2021, 2022 of 2023 een EPC-Label E of F
  • Een appartement heeft bij eigendomsoverdracht
   • in 2021 en 2022 een EPC-Label D, E of F
   • in 2023 een EPC-label E of F

Renovatiekrediet met rentesubsidie

 • Het renovatiekrediet kan alleen worden aangevraagd als er ook een hypothecaire lening (hoofdkrediet) wordt afgesloten voor de verwerving van de woning of appartement.
 • Het renovatiekrediet dient hoofdzakelijk voor de energetische renovatie, of sloop- en heropbouw van het pand.
 • De maximale looptijd van het renovatiekrediet bedraagt 20 jaar en mag niet langer zijn dan de looptijd van het hoofdkrediet voor de aankoop van het pand.
 • Welk bedrag u voordelig kunt lenen, hangt af van hoe energiezuinig de woning zal worden.
 • De datum van aanvraag van het krediet (niet de datum van de notariële akte), bepaalt of u onder de voorwaarden van 2023 valt.

Renoveren naar een beter EPC-label

Met het renovatiekrediet verbindt u zich ertoe om de woning of het appartement binnen 5 jaar na datum van de aankoop energiezuinig te renoveren.

(Scroll links)(Scroll rechts)

Aanvraag
renovatiekrediet
WoningAppartement
2021-2022EPC-label E of F → EPC-label C of beterEPC-label D, E of F → EPC-label B of beter
2023EPC-label E of F → EPC-label D of beterEPC-label E of F → EPC-label D of beter

U moet zowel voor als na de renovatie het energielabel van uw woning of appartement bewijzen. Daarvoor legt u een energieprestatiecertificaat (EPC) voor.

 • Vóór de renovatie: als u een woning koopt, krijgt u een EPC. Sinds 1 januari 2022 moet u bij eigendomsoverdracht altijd een EPC opgemaakt vanaf 2019 voorleggen. Indien nodig moet een nieuw, geactualiseerd EPC worden opgemaakt.
 • Na de renovatie: u moet opnieuw een EPC voorleggen als bewijs van het betere energielabel. Dat laat u opstellen door een energiedeskundige(opent in nieuw venster) voorafgaand aan het bereiken van de einddatum. Ook een EPC-bouw, waarbij het E-peil berekend is na een ingrijpende energetische renovatie, volstaat als bewijs.

Het is niet altijd eenvoudig om in te schatten of uw renovatieplannen haalbaar zijn en of ze het gewenste effect hebben op het vlak van energieprestatie. Om een zo realistisch mogelijke inschatting te maken, kunt u het best advies inwinnen

 • bij uw architect
 • bij de energiedeskundige die het EPC van uw woning heeft opgesteld
 • bij een Energiehuis 3W+

Indien de bouwvergunning voor de beoogde werken uiteindelijk niet wordt bekomen en het beoogde energielabel wellicht niet kan worden behaald, verwittigt u meteen het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zodat er geen rentesubsidie wordt uitgekeerd die vervolgens moet teruggevorderd worden en hiervoor een boete wordt opgelegd.