Sint-Amanduskerk in Strombeek-Bever klaar voor eerste renovatieronde

Waarom deze renovatiewerken?

Tijdens het jaarlijks onderhoud van het uurwerk, heeft men vastgesteld dat de wijzerplaten zich in zeer slechte toestand bevinden. De wijzerplaten zijn sterk vervormd en de verf is bijna volledig afgeschilferd. Het bladgoud op de cijfers en de wijzers is grotendeels verdwenen.

Planning

Vanaf maandag 18/09/23 starten de voorbereidende werken voor de renovatie aan het uurwerk, de drie kruisen van transepten en het koor van de Sint-Amanduskerk in Strombeek-Bever.

Deze renovatiewerken omvatten verschillende fases:

  • Opmeting - vanaf 18/09/23; 
  • Aanmaken en schilderen van wijzerplaten, wijzers en cijfers - oktober;
  • Wijzers en cijfers vergulden met bladgoud (zoals de regels van goed vakmanschap voor dit type werken) - november;
  • Moderniseren van het verlichtingssysteem van de klokken - november;
  • Plaatsing, in werking stellen en afregelen van de wijzerplaten, wijzers en cijfers en restauratie van de kruisen van transepten en koor - november/december.

Zoals altijd zijn werken met een openbaar karakter afhankelijk van de weersomstandigheden. Het is dus mogelijk dat deze werken langer in beslag kunnen nemen dan voorzien.

Voor de omwonenden wordt er weinig tot geen hinder verwacht. Tijdens de plaatsing van de wijzerplaten en kruisen eind november - begin december komt er een hoogtewerker/kraan ter plaatse die wel een lichte hinder kan veroorzaken voor de omwonenden. Tijdens de plaatsing kan het zijn dat het luiden van de klokken tijdelijk wordt stilgelegd. 

Andere restauratiewerken aan de Sint-Amanduskerk te Strombeek-Bever worden op korte termijn ook aangevat.