Riolerings- en wegeniswerken Beiaardlaan, Lagesteenweg, Bakkerstraat en heraanleg groen plein tussen Abdijstraat en Beiaardlaan van voorjaar 2023 tot zomer 2024

Besix Infra zal in het voorjaar 2023 tot de zomer van 2024 in opdracht van het gemeentebestuur Grimbergen zorgen voor de herinrichting van de Beiaardlaan, Lagesteenweg, Bakkerstraat en het Beiaardplein.

De werken door Besix Infra zullen in verschillende fases plaatsvinden.

 • Voorbereidende werken (sonderingen, grondonderzoek ...) - Reeds gestart
 • Fase 1: Aansluiting Abdijstraat - Einde 2022
 • Fase 2: Beiaardlaan + Lagesteenweg tussen Brusselsesteenweg en Beiaardlaan Pompstation - Startdatum 09/01/2023
 • Fase 3: Lagesteenweg, Bakkerstraat en Beiaardplein
 • Fase 4: Beiaardplein

De volgorde van de werken:

 1. Opbraak
 2. Riolering
 3. Steenslag (voor de bereikbaarheid naar de handelaars)
 4. Huisaansluitingen
 5. Fundering
 6. Opritten + afwerking bermen
 7. Verhardingen

Minder Hinder

Wegen- en rioleringswerken veroorzaken hinder: 

 • Beperkte toegankelijkheid en bereikbaarheid
 • Omleidingen
 • Lawaai
 • ...

De gemeente zet samen met Besix Infra sterk in op minder hinder door middel van:

 • Goede afspraken met de leveranciers
 • Steenslag voor toegang naar handelaars
 • Aanwezige en aanspreekbare werfleider
 • Huisvuilophaling organiseren door middel van ophaalpunten
 • Nauwkeurige planning

Ga bij problemen naar de werfleider. Hij is het eerste aanspreekpunt tijdens de werken. Enkel bij hem zal je steeds de correcte informatie krijgen!

Contactgegevens aannemer Besix Infra:

Tel. 03 870 79 70

Mail: besixinfra@besix.com

De uitvoering is AFHANKELIJK van verschillende factoren. Naargelang deze factoren kan de planning bijgesteld worden:

 • Kabels en leidingen
 • Archeologie
 • Technische aspecten
 • Leefbaarheid en omgeving
 • Weersomstandigheden
 • ...

Veiligheid op de werf

 • De aannemer volgt het opgestelde veiligheidsplan
 • Er zal een goede opvolging door de aannemer, preventiedienst, opdrachtgever en veiligheidsco√∂rdinator gebeuren
 • Geen GSM of oortjes in de werfzone, zorg dat je alles ziet en hoort
 • Alertheid te allen tijde, ook na de werkuren! De werkzone is nooit een speelterrein!

Signalisatie

 • Aannemer beperkt de hinder tot een minimum
 • Omleiding noodzakelijk voor jouw veiligheid en voor een vlot verkeer
 • Signalisatie geldt voor alle weggebruikers
 • Respecteer signalisatie en afsluitingen
 • Vermijd de werfzone indien mogelijk
 • Verplaats geen afsluitingen

Zichtbaarheid

 • Fluovestje voor voetgangers en fietsers
 • Opgelet voor mogelijke dode hoeken. Blijf zichtbaar!
 • Maak oogcontact bij het naderen van zwaar werfverkeer!


Extra info kan je in deze presentatie vinden: