Beiaardlaan, Lagesteenweg, Bakkerstraat: Riolerings- en wegeniswerken + heraanleg Beiaardplein. Voorjaar 2023 tot zomer 2024

Besix Infra zal in het voorjaar 2023 tot de zomer van 2024 in opdracht van het gemeentebestuur Grimbergen zorgen voor de herinrichting van de Beiaardlaan, Lagesteenweg, Bakkerstraat en het Beiaardplein.

De werken door Besix Infra zullen in verschillende fases plaatsvinden.

 • Voorbereidende werken (sonderingen, grondonderzoek ...) - Uitgevoerd
 • Fase 1: Aansluiting Abdijstraat - Einde 2022 - Uitgevoerd
 • Fase 2: Beiaardlaan + Lagesteenweg tussen Brusselsesteenweg en Beiaardlaan Pompstation - Uitgevoerd
 • Fase 3: Lagesteenweg, Bakkerstraat en Beiaardplein - In uitvoering
 • Fase 4: Beiaardplein

De volgorde van de werken:

 1. Opbraak
 2. Riolering
 3. Steenslag (voor de bereikbaarheid naar de handelaars)
 4. Huisaansluitingen
 5. Fundering
 6. Opritten + afwerking bermen
 7. Verhardingen

Fase 3: Vanaf 3/08/23 tot (vermoedelijk) voorjaar 2024

Tijdens fase 3 zal het gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden en zal het wegdek volledig vernieuwd worden in de Lagesteenweg (zone tussen het Speelbroek en de Beiaardlaan) en de Bakkerstraat. Tijdens deze werken wordt de volledige werfzone afgesloten voor alle verkeer.

Bereikbaarheid tijdens de werken

De overige weggedeelten van de Lagesteenweg zullen enkel toegankelijk blijven voor plaatselijk verkeer. De Beiaardlaan en de Albrecht Rodenbachlaan worden afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer.

Hierdoor vervallen ook alle parkeermogelijkheden gedurende de gehele periode.

Voor de fietsers wordt er een omleiding voorzien doorheen het centrum.

Parkeerverbod wordt ingesteld op de verbindingsweg over de parking aan het Fenikshof en in de Abdijstraat tussen de lokalen van de scouts en de werf ter hoogte van de N211.

Parkeren kan in de omliggende straten buiten de werfzone. Daarnaast zijn er parkeermogelijkheden aan parking Ter Wilgen, parking Prinsenbos en aan het Fenikshof (blauwe zone 4u, tussen 9u en 18u). 

Bereikbaarheid campus Fenix 

Om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te garanderen zal er ter hoogte van de toegang van de campus Fenix langs de Brusselsesteenweg een extra zebrapad aangebracht worden. Ook zal er een kiss & ride voorzien worden ter hoogte van de toegang van de campus op de Brusselsesteenweg en zal een snelheidsbeperking van 30 km/uur gelden.

De gemeente vraagt met aandrang om tijdens de werkzaamheden de werfzone Lagesteenweg en Beiaardlaan niet te betreden.

Hieronder kan u een folder terugvinden over de aandachtspunten en gevaren tijdens werkzaamheden.

Huisvuilophaling

De huis-aan-huis ophaling zal tijdens de werken niet meer mogelijk zijn. We voorzien een verzamelpunt voor huisvuil ter hoogte van de kruising Lagesteenweg met de Albrecht Rodenbachlaan. In de Beiaardlaan en het westelijke gedeelte van de Lagesteenweg is huisvuilophaling aan huis actueel al mogelijk. 

Mogen we je vragen je vuilniszak daar naartoe te brengen op het tijdstip dat je deze normaal buiten zet? Let op, doe je dit buiten die periode, dan wordt dat beschouwd als sluikstort. Lukt je dit niet, spreek dan gerust de aannemer aan. Hij helpt je graag een handje.

Opslagplaats aannemer

Er wordt een tijdelijke opslagplaats voorzien op het Beiaardplein. 

Timing

Deze planning proberen we te volgen maar is gevoelig aan onvoorziene omstandigheden zoals het weer. De meest actuele informatie vind je op deze pagina of in de nieuwsbrief. We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken en willen je alvast hartelijk danken voor je medewerking en je begrip.

Minder Hinder

Wegen- en rioleringswerken veroorzaken hinder: 

 • Beperkte toegankelijkheid en bereikbaarheid
 • Omleidingen
 • Lawaai
 • ...

De gemeente zet samen met Besix Infra sterk in op minder hinder door middel van:

 • Goede afspraken met de leveranciers
 • Steenslag voor toegang naar handelaars
 • Aanwezige en aanspreekbare werfleider
 • Huisvuilophaling organiseren door middel van ophaalpunten
 • Nauwkeurige planning

Ga bij problemen naar de werfleider. Hij is het eerste aanspreekpunt tijdens de werken. Enkel bij hem zal je steeds de correcte informatie krijgen!

Contactgegevens aannemer Besix Infra:

Tel. 03 870 79 70

Mail: besixinfra@besix.com

Veiligheid op de werf

 • De aannemer volgt het opgestelde veiligheidsplan
 • Er zal een goede opvolging door de aannemer, preventiedienst, opdrachtgever en veiligheidsco√∂rdinator gebeuren
 • Geen GSM of oortjes in de werfzone, zorg dat je alles ziet en hoort
 • Alertheid te allen tijde, ook na de werkuren! De werkzone is nooit een speelterrein!

Signalisatie

 • Aannemer beperkt de hinder tot een minimum
 • Omleiding noodzakelijk voor jouw veiligheid en voor een vlot verkeer
 • Signalisatie geldt voor alle weggebruikers
 • Respecteer signalisatie en afsluitingen
 • Vermijd de werfzone indien mogelijk
 • Verplaats geen afsluitingen

Zichtbaarheid

 • Fluovestje voor voetgangers en fietsers
 • Opgelet voor mogelijke dode hoeken. Blijf zichtbaar!
 • Maak oogcontact bij het naderen van zwaar werfverkeer!

Nieuwsbrief

Naar aanloop van de volgende fase van de werken informeren we je via een bewonersbrief. Blijf je graag op de hoogte via mail over de volgende fase van de werken? Schrijf je dan in via onderstaand formulier! 

Nieuwsbrief Beiaardlaan, Lagesteenweg, Bakkerstraat en heraanleg groen plein


Extra info kan je in de bijlagen vinden.