Romeinsesteenweg, Treft, Gentsestraat, Beverlindestraat en Boechoutlaan: werken in opdracht van Eurofiber. Werken starten vanaf en tussen 22/04/24 en 24/05/24

In opdracht van Eurofiber dienen er werken uitgevoerd te worden in de Romeinsesteenweg, Treft, Gentsestraat, Beverlindestraat en Boechoutlaan. De werkput is gelegen in het voetpad en een gedeelte van de rijbaan. 

Volgende maatregelen worden ingesteld:

  1. in de Boechoutlaan tussen de Beverlindestraat en de Temsesteenweg zal daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) zal een verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd worden ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden). Een snelheidsbeperking van 50 km/u wordt ingesteld ter hoogte van de werfzone. De afslagstrook in de Boechoutlaan richting de Beverlindestraat zal tijdelijk worden omgevormd tot een rijstrook voor verkeer dat van de Beverlindestraat komt en richting de Temsesteenweg rijdt. Verkeer dat richting de Beverlindestraat rijdt, zal alleen het rechter rijvak kunnen gebruiken. Voor de fietsers en voetgangers wordt er een corridor voorzien.
  2. in de Beverlindestraat zal langs de zijde van de onpare huisnummers daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd worden ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden). Een parkeerverbod wordt ingesteld ter hoogte en tegenover de werfzone. Een snelheidsbeperking van 30 km/u wordt ingesteld ter hoogte van de werfzone. De voetgangers dienen over te steken naar het voetpad aan de overkant.
  3. in de Gentsestraat zal er gewerkt worden tussen de Temsesteenweg en nummer 49. Daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) zal een verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd worden ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden). Een parkeerverbod wordt ingesteld ter hoogte en tegenover de werfzone. Op het kruispunt Temsesteenweg met de Gentsestraat zal het verkeer geregeld worden aan de hand van voorrangsregeling. Voor de fietsers en voetgangers wordt er een corridor voorzien.
  4. in de Gentsestraat tussen Treft en nummer 53 zal daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd worden ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden). Een parkeerverbod wordt ingesteld ter hoogte en tegenover de werfzone. Voor de fietsers en voetgangers wordt er een corridor voorzien.
  5. in Treft tussen de Gentsestraat en nummer 56 zal daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd worden ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden). Een parkeerverbod wordt ingesteld ter hoogte en tegenover de werfzone. De voetgangers dienen over te steken naar het voetpad aan de overkant.
  6. in Treft tussen de nummer 56 en de Kolveniersstraat zal daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd worden ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden). Een parkeerverbod wordt ingesteld ter hoogte en tegenover de werfzone. De voetgangers dienen over te steken naar het voetpad aan de overkant. Een snelheidsbeperking van 30 km/u wordt ingesteld ter hoogte van de werfzone. Tussen de nummers 30 en 32 zal het verkeer geregeld worden aan de hand van voorrangsregeling. 
  7. In Treft tussen de Romeinsesteenweg 592 en de Kolveniersstraat zal daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd worden ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden). Een parkeerverbod wordt ingesteld ter hoogte en tegenover de werfzone. De voetgangers dienen over te steken naar het voetpad aan de overkant. In Treft wordt een snelheidsbeperking van 30 km/u ingesteld ter hoogte van de werfzone. In de Romeinsesteenweg wordt een snelheidsbeperking van 50 km/u ingesteld ter hoogte van de werfzone. In Treft tussen de nummers 29 en 27 zal het verkeer geregeld worden aan de hand van voorrangsregeling.