Ruimtelijk uitvoeringsplan (goedgekeurd)

Via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kan de gemeente in een bepaald gebied de bodembestemming vastleggen. Voor alle percelen in dat gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. In het RUP zijn ook stedenbouwkundige voorschriften opgenomen die als basis dienen voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning.

Hieronder vindt u de ruimtelijke uitvoeringsplannen die reeds werden goedgekeurd.