Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Ruimtelijke Ordening

De dienst Ruimtelijke Ordening is gericht op het beheer, de inrichting en de duurzame ontwikkeling van de ruimte en de leefomgeving in onze gemeente. Voor wat betreft ruimtelijke ordening gaat dit over:
- het verstrekken van informatie over (de bouwmogelijkheden op) percelen
- het informeren, adviseren en bijsturen van/over aanvragen tot omgevingsvergunning
- het behandelen van aanvragen tot omgevingsvergunning, stedenbouwkundige attesten,...
- het uitvoeren van het handhavingsbeleid (vaststellen van bouwmisdrijven, uitvoeren controles)
- het aanmaken, actualiseren en bijhouden van het plannen- en vergunningenregister