RUP Acacialaan

De gemeente Grimbergen heeft in 2016 een woonbehoeftestudie opgemaakt om haar ruimtelijk 
beleid rond het verdichten van woongebieden en het vrijwaren van open ruimte concreet te 
ondersteunen.

In de woonbehoeftestudie werd voor de site gelegen tussen de Antwerpselaan – Nieuwelaan –
Acacialaan een ontwikkeling voorzien met een woondichtheid van ongeveer 30 woningen per 
hectare, dit gelet op de ligging in stedelijk gebied.

In 2018 werd een infomoment georganiseerd waarbij de intentie om een RUP op te maken om deze woonontwikkeling te realiseren, werd toegelicht.

In de bestuursperiode 2019-2024 werd het plangebied aangepast:

  • het gebied tussen de Acacialaan, Jan Mulsstraat en Antwerpselaan werd opgenomen in het gewestelijk RUP Herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel noord. De gemeente is vragende partij dat de Vlaamse overheid hier een park/bos realiseert.
  • de zone langs de Oude Mechelsestraat wordt opgenomen in het gemeentelijk RUP Gabariten Strombeek-Bever om te herbestemmen naar een bestemming die de aanleg van een randparking voor de omwonenden en bezoekers van Strombeek-Bever toelaat, zoals voorzien in het mobiliteitsplan.

Bijgevolg zal enkel nog de 'punt' tussen de Antwerpselaan, Nieuwelaan en Acacialaan (percelen 592D en 583L) opgenomen worden in het gemeentelijk RUP Acacialaan. Deze zone is reeds grotendeels gelegen in woongebied volgens het gewestplan. De aanwezige sportinfrastructuur wordt niet meer gebruikt.