RUP Beigem Centrum

Het bestuur wenst het BPA Beigem Centrum te actualiseren via de opmaak van het RUP Beigem Centrum.

In afwachting van de definitieve vaststelling van het RUP, geldt de visie zoals opgenomen in de startnota enz. als Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling (BGO). De gemeente zal bijvoorbeeld aanvragen voor meergezinswoningen zeer terughoudend behandelen totdat het RUP als nieuw verordenend kader geldt en richting geeft aan de locatie, schaal en typologie van meergezinswoningen.

Over het ontwerp van RUP Beigem Centrum werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 15 januari 2024 tot en met 14 maart 2024.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) bundelde en coƶrdineerde alle reacties en adviezen en bracht advies uit aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur besliste daarop om het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan aan te passen.

De versie voorlopige vaststelling van 14 december 2023 kan teruggevonden worden op DSI (zie onderaan pagina). De versie voorlopige vaststelling van 27 juni 2024 kan zowel op deze pagina als op DSI teruggevonden worden.

Openbaar onderzoek 

Het aangepast ontwerp van dit RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2024. 

Van 3 juli 2024 tot en met 31 augustus 2024 kan iedereen het raadplegen: 

  • op deze webpagina of het DSI-loket
  • op het gemeentehuis: bel 02 260 12 11 voor een afspraak bij dienst Omgevingsbeleid, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen 

Vragen, opmerkingen, ideeĆ«n? 

Bezorg ze tot en met 31 augustus 2024 aan de dienst Omgevingsbeleid: 

  • per e-mail: gemeentebestuur@grimbergen.be
  • per brief: Gemeentebestuur Grimbergen - Dienst Omgevingsbeleid, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen 
  • via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen