RUP Beigem Centrum

Het bestuur wenst het BPA Beigem Centrum te actualiseren via de opmaak van het RUP Beigem Centrum.