RUP Beigem Centrum

Het bestuur wenst het BPA Beigem Centrum te actualiseren via de opmaak van het RUP Beigem Centrum.

In afwachting van de definitieve vaststelling van het RUP, geldt de visie zoals opgenomen in de startnota enz. als Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling. De gemeente zal bijvoorbeeld aanvragen voor meergezinswoningen zeer terughoudend behandelen totdat het RUP als nieuw verordenend kader geldt en richting geeft aan de locatie, schaal en typologie van meergezinswoningen.

Over de startnota werd een publieke raadpleging en adviesronde georganiseerd van 31 januari 2022 t.e.m. 31 maart 2022.

De adviezen en reacties zijn verwerkt in de scopingnota die na goedkeuring door het schepencollege bij "Downloads" op deze pagina gepubliceerd werd.

Het schepencollege keurde vervolgens een eerste voorstel van voorschriften en grafisch plan goed. Dit kan teruggevonden worden op het DSI-loket. Nadat de adviesinstanties opmerkingen hebben kunnen formuleren over dit voorontwerp, zal werk gemaakt worden van een ontwerp van voorschriften en grafisch plan waarover een openbaar onderzoek georganiseerd zal worden.

Externe links