RUP Beigem Centrum

Het bestuur wenst het BPA Beigem Centrum te actualiseren via de opmaak van het RUP Beigem Centrum.

In afwachting van de definitieve vaststelling van het RUP, geldt de visie zoals opgenomen in de startnota enz. als Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling (BGO). De gemeente zal bijvoorbeeld aanvragen voor meergezinswoningen zeer terughoudend behandelen totdat het RUP als nieuw verordenend kader geldt en richting geeft aan de locatie, schaal en typologie van meergezinswoningen.

Over de startnota werd een publieke raadpleging en adviesronde georganiseerd van 31 januari 2022 t.e.m. 31 maart 2022.

De adviezen en reacties zijn verwerkt in de scopingnota die na goedkeuring door het schepencollege bij "Downloads" op deze pagina gepubliceerd werd.

Het schepencollege keurde vervolgens een eerste voorstel van voorschriften en grafisch plan goed. Nadat de adviesinstanties opmerkingen konden formuleren over dit voorontwerp, werden de documenten aangepast en een ontwerp van RUP opgesteld.

Openbaar onderzoek 

Het ontwerp van dit RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2023. 

Van 15 januari 2024 tot en met 14 maart 2024 kan iedereen het raadplegen: 

  • op deze webpagina of het DSI-loket
  • op het gemeentehuis: bel 02 260 12 11 voor een afspraak bij dienst Omgevingsbeleid, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen 

Vragen, opmerkingen, idee├źn? 

Bezorg ze van 15 januari 2024 tot en met 14 maart 2024 aan de dienst Omgevingsbeleid: 

  • per e-mail: gemeentebestuur@grimbergen.be
  • per brief: Gemeentebestuur Grimbergen - Dienst Omgevingsbeleid, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen 
  • via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen