RUP Beigem Centrum

Het bestuur wenst het BPA Beigem Centrum te actualiseren via de opmaak van het RUP Beigem Centrum.

Over de startnota werd een publieke raadpleging en adviesronde georganiseerd van 31 januari 2022 t.e.m. 31 maart 2022.

De adviezen en reacties zullen verwerkt worden in de scopingnota die na goedkeuring door het schepencollege bij "Downloads" op deze pagina gepubliceerd zal worden.