RUP Beigemveld (WUG)

De goedkeuring van het RUP Beigemveld werd vernietigd door de Raad van State.

De gemeenteraad besloot het ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw definitief vast te stellen. Dit gebeurde bij besluit van 23 september 2021.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd bekend gemaakt op 19 november 2021 en is dus geldig vanaf 3 december 2021.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (opgenomen in de toelichtingsnota) kunnen van deze pagina gedownload worden en kunnen ook worden ingezien op het gemeentehuis. Het gemeenteraadsbesluit is eveneens digitaal raadpleegbaar, via ons online platform "Raadpleegomgeving".

Voor informatie over de verkaveling "Beigemveld" neemt u contact op met de dienst Vergunningen.