RUP Gabariten Strombeek-Bever

Ruimtelijk uitvoeringsplan

De gemeente onderzoekt waar we in Strombeek-Bever binnen de R0 nog willen verdichten, waar niet, en hoe. We maken een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op om o.a. het aantal bouw- en woonlagen vast te leggen.

Openbaar onderzoek

De gemeenteraad stelde op 28 maart 2024 het ontwerp van het RUP voorlopig vast.

Van 2 mei 2024 t.e.m. 30 juni 2024 kan iedereen het raadplegen:

  • via de website: zie "DSI-loket" bij "Meer informatie" onderaan deze pagina
  • op afspraak: bel 02 260 12 11 en kom langs bij de dienst Omgevingsbeleid, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen

Vragen, opmerkingen, ideeën?

Bezorg ze van 2 mei 2024 t.e.m. 30 juni 2024 aan de dienst Omgevingsbeleid:

  • per e-mail: gemeentebestuur@grimbergen.be
  • per brief: Lokaal Bestuur Grimbergen, dienst Omgevingsbeleid, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen
  • Via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis
Wat is een RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan dat de bestemming van een gebied kan vastleggen en/of nieuwe (bouw)voorschriften kan koppelen aan de bestemming.

Een RUP vervangt dus de bouwvoorschriften die er al zijn.

Verdichten

Het aantal huishoudens stijgt. Er zijn dus extra woningen nodig. De Vlaamse overheid en provincies vragen dat deze extra woningen voorzien worden op goed gelegen locaties, nabij voorzieningen (school, winkel, huisarts,...) en openbaar vervoer. Ze verkiezen dat deze extra woningen worden gerealiseerd door inbreiding i.p.v. uitbreiding. Dus in de reeds bebouwde omgeving i.p.v. nog extra wijken of linten te bouwen naast de bestaande kernen. Inbreiding kan door bestaande gebouwen op te delen in meer woonentiteiten, door hoger te bouwen, door dichter op elkaar te bouwen, door kleinere woonentiteiten toe te laten (waardoor er meer in hetzelfde gebouw passen),...

Het centrum van Strombeek-Bever is binnen Grimbergen de best gelegen locatie om te verdichten. Het gemeentebestuur heeft onderzocht waar verdichting in Strombeek-Bever verder kan overwogen worden en waar het niet gewenst is. Er worden nieuwe bouwvoorschriften voorgesteld.

Bouwlaag, woonlaag.

Een bouwlaag is een bruikbare verdieping (gelijkvloers, eerste verdieping, tweede verdieping,...). Een zolder waar je niet kan rechtstaan is dus geen bouwlaag. Een woonlaag is het geheel van bouwlagen in gebruik door één woonentiteit. Als er twee woonlagen zijn toegestaan, betekent dit dat er twee woonentiteiten boven elkaar mogen ingericht worden, vb. een gelijkvloers appartement en een duplex erboven. De overheid kan daarnaast ook bepalen hoeveel woonentiteiten er in totaal per gebouw zijn toegelaten.

Voorbeeld:

Momenteel is het in het merendeel van Strombeek-Bever toegelaten om 2 woonlagen te voorzien. Er is geen maximaal aantal woonentiteiten per gebouw, noch een maximale breedte o.i.d.

In het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt voorgesteld om in de zone "harmonieus dorpsweefsel"  maximum 2 woonentiteiten per gebouw toe te laten. Wil iemand meer, dan zullen zij aan enkele voorwaarden moeten voldoen, een meerwaarde voor het algemeen belang moeten voorstellen en aantonen dat hun project in de omgeving past. Benieuwd naar de voorwaarden of de gevraagde meerwaarde? Lees dan het ontwerp van voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO)

In afwachting van de definitieve vaststelling van het RUP, geldt de visie zoals opgenomen in de startnota enz. als beleidsmatig gewenste ontwikkeling. De gemeente zal bijvoorbeeld aanvragen omtrent meergezinswoningen toetsen aan de ambities van het RUP als nieuw verordend kader en richting geeft aan de ontwikkelingsmogelijkheden op deze locatie.

Gerelateerde items

Meer informatie: