RUP Gabariten Strombeek-Bever

De gemeente onderzoekt waar we in Strombeek-Bever binnen de R0 nog willen verdichten, waar niet, en hoe. We maken een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op om o.a. het aantal bouw- en woonlagen vast te leggen.

Over de startnota en procesnota werd een publieke raadpleging georganiseerd van 9 maart 2023 t.e.m. 7 mei 2023. Het infomoment vond plaats op 7 mei 2023. De ter inzage gelegde documenten en het verslag van het infomoment zijn raadpleegbaar bij "Downloads" op deze pagina en op het DSI-loket.

De ontvangen reacties en adviezen zullen verwerkt worden in de "scopingnota", die eens afgewerkt en goedgekeurd door het schepencollege eveneens gepubliceerd zal worden.

Gerelateerde items

Externe links