RUP Gabariten Strombeek-Bever

De gemeente onderzoekt waar we in Strombeek-Bever binnen de R0 nog willen verdichten, waar niet, en hoe. We maken een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op om o.a. het aantal bouw- en woonlagen vast te leggen.

Over de startnota en procesnota werd een publieke raadpleging georganiseerd van 9 maart 2023 t.e.m. 7 mei 2023. Het infomoment vond plaats op 16 maart 2023. De ter inzage gelegde documenten en het verslag van het infomoment zijn raadpleegbaar bij "Downloads" op deze pagina en op het DSI-loket.

De ontvangen reacties en adviezen zijn verwerkt in de "scopingnota" die hieronder te vinden is.

In afwachting van de definitieve vaststelling van het RUP, geldt de visie zoals opgenomen in de startnota enz. als beleidsmatig gewenste ontwikkeling. De gemeente zal bijvoorbeeld aanvragen omtrent meergezinswoningen toetsen aan de ambities van het RUP als nieuw verordend kader en richting geeft aan de ontwikkelingsmogelijkheden op deze locatie.

Gerelateerde items

Externe links