RUP Groot Molenveld (herziening BPA nr 46)

Bij besluit van 2 oktober 2014 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Groot Molenveld", zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 26 juni 2014, en bestaande uit een toelichtingsnota, een plan met de feitelijke en een plan met de juridische toestand, een grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften goedgekeurd met uitsluiting van de zin "De helft hiervan kan ingericht worden als parkeerzone." Onder `Artikel 3: zone voor kerkplein' op p. 25 van de toelichtingsnota.

Dit werd bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad op 10 november 2014.