RUP Kleine Kerkvoetweg

Bij besluit van 16 oktober 2014 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Kleine Kerkvoetweg" te Grimbergen, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 28 augustus 2014, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan met de feitelijke en juridische toestand, een grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften, goedgekeurd.

Dit werd bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad op 24 december 2014.