RUP Herbestemming Open Ruimte (WUG)

Het gemeentebestuur herbestemde enkele woonuitbreidingsgebieden (WUGs) naar open ruimte en beperkt naar projectgebied. Een "woonuitbreidingsgebied" is een bestemming van het gewestplan waarbij terreinen als "reserve" woongebied werden aangeduid voor wanneer de bevolkingsgroei meer dan in de jaren '60 en '70 verwacht zou stijgen, en/of voor (sociale) groepswoningbouw. Deze bestemming werd door het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Herbestemming Open Ruimte vervangen.

Het RUP werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 26 april 2018. Dit werd bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad op 24 juli 2018. Het RUP is van kracht sinds 7 augustus 2018.

Gerelateerde items