RUP Herbestemming Open Ruimte (WUG)

Het gemeentebestuur herbestemde enkele woonuitbreidingsgebieden (WUGs) naar open ruimte en beperkt naar projectgebied. Een "woonuitbreidingsgebied" is een bestemming van het gewestplan waarbij terreinen als "reserve" woongebied werden aangeduid voor wanneer de bevolkingsgroei meer dan in de jaren '60 en '70 verwacht zou stijgen, en/of voor (sociale) groepswoningbouw. Deze bestemming werd door het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Herbestemming Open Ruimte vervangen.