RUP Potaarde

Gemeente Grimbergen wenst een RUP op te maken om het reservegebied voor woonwijken tussen Potaarde en de IJsvogellaan te herbestemmen naar deels parkgebied (3ha), deels woongebied.