RUP Reconversie Douwe Egberts

De gemeente wil de site van Douwe Egberts nieuw leven inblazen. Om een multifunctionele kmo-zone te ontwikkelen, moesten de bouw- en inrichtingsvoorschriften via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden herzien.

De gemeenteraad stelde het RUP Reconversie Douwe Egberts definitief vast op 2 maart 2023. Deze beslissing werd bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad op 21 april 2023. Het RUP is van kracht sinds 5 mei 2023.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan, de beslissing en het advies van de Gecoro zijn raadpleegbaar bij "Downloads" en op het DSI-loket.