RUP Reconversie Douwe Egberts

De gemeente wil de site van Douwe Egberts nieuw leven inblazen. Om een multifunctionele kmo-zone te ontwikkelen, moeten de bouw- en inrichtingsvoorschriften via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden herzien.

De gemeenteraad stelde het RUP voorlopig vast op 29 september 2022. Het besluit kan bekeken worden via "Raadpleeg omgeving". De volledige beslissing is raadpleegbaar op DSI.

Van 3 november 2022 tot en met 1 januari 2023 kan iedereen het ontwerp van RUP raadplegen: 

  • Bij Downloads op deze pagina
  • Op het gemeentehuis, na afspraak met de dienst Omgevingsbeleid

Vragen, opmerkingen, idee├źn? 

Bezorg ze van 3 november 2022 tot en met 1 januari 2023 aan de dienst Omgevingsbeleid: 

  • Per mail: gemeentebestuur@grimbergen.be 
  • Per brief: Gemeentebestuur Grimbergen - Dienst Omgevingsbeleid, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen
  • Via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen