RUP Vaartdijk-Borcht

Via dit RUP wil de gemeente de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het gebied tussen de Jan Jozef van Engelgomstraat, de Verbruggestraat en de Westvaartdijk vastleggen, als kader voor een nieuwe woonontwikkeling.

De gemeenteraad stelde het RUP Vaartdijk-Borcht definitief vast op 24 november 2022. Dit werd bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad op 16 januari 2023. Het RUP is van kracht sinds 30 januari 2023.

Het besluit kan bekeken worden via "Raadpleeg omgeving". Alle documenten zijn beschikbaar op DSI.

Gerelateerde items