RUP Verbrande Brug

De gemeente wenst het bijzonder plan van aanleg met (bouw)voorschriften voor de oostzijde van de Verbrande Brug te vervangen en uit te breiden via de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan.