RUP Verbrande Brug

De gemeente wenst het bijzonder plan van aanleg met (bouw)voorschriften voor de oostzijde van de Verbrande Brug te vervangen en uit te breiden via de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan.

Over de startnota en procesnota werd een publieke raadpleging georganiseerd van 4 mei 2023 tot en met 2 juli 2023, met een infomoment op 16 mei 2023. De documenten en het verslag van dit infomoment zijn hieronder te vinden.

De ontvangen reacties en adviezen op de startnota zullen verwerkt worden in de "scopingnota" die eveneens gepubliceerd zal worden.

In afwachting van de definitieve vaststelling van het RUP, geldt de visie zoals opgenomen in de startnota enz. als Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling. De gemeente zal bijvoorbeeld aanvragen voor bedrijven langsheen de Gerselarendries zeer terughoudend behandelen totdat het RUP als nieuw verordenend kader geldt en richting geeft aan de ontwikkelingsmogelijkheden op deze locatie.

Meer informatie: