RUP Verdichting Strombeek-Bever

De gemeente wenst te onderzoeken of, hoe en waar Strombeek-Bever nog verdicht kan worden.

  • Hiervoor wordt eerst een verdichtingsstudie opgemaakt waarbij wordt afgetoetst op welke locaties verdichting wenselijk is (en hoe) en waar niet.
  • Later zal een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden waarmee de bouwvoorschriften gewijzigd worden overeenkomstig de resultaten van de verdichtingsstudie.

Gerelateerde items