Samenaankoop ontharding

Vlaanderen is een van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is in Vlaanderen 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20%. Daardoor ontstaat onder meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, een hogere temperatuur in steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit. Het is dus noodzakelijk om de verharding aan te pakken. Tegen 2030 streven we als gemeente naar 1m² ontharding per inwoner. Om dit doel te bereiken, willen we met deze groepsaankoop inwoners stimuleren om te ontharden rondom hun woning.   

Verharding op privédomein vormt een groot probleem in Vlaanderen. Om het ontharden van kleine oppervlakten zoals opritten en voortuinen te vergemakkelijken en om het proces goedkoper te maken, neemt Grimbergen deel aan de groepsaankoop ontharding van Haviland. Het ontharden van vele kleine oppervlakten samen kan een groot verschil maken om ons te wapenen tegen lange periodes van droogte.    

Hoe gaan we te werk?   

  • De meest geschikte aannemer wordt gekozen door een stuurgroep van geëngageerde inwoners die mee beslissen aan welke voorwaarden de aannemer moet voldoen en welke eisen er worden gesteld. De stuurgroep zal plaatsvinden begin september. De exacte datum van de stuurgroep wordt later gecommuniceerd.  
  • De gekozen aannemer geeft een toelichting. Geïnteresseerde inwoners kunnen intekenen.  
  • De inwoner zal een offerte ontvangen van de aannemer en betaalt deze binnen de gestelde termijn.  
  • De werken worden uitgevoerd door de gekozen aannemer bij de inwoner thuis.   

 

Heb je interesse in deze groepsaankoop en/of wil je graag zetelen in de stuurgroep? Laat dan je gegevens achter via volgende link, voor vrijdag 11 augustus 2023.  

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de dienst omgevingsbeleid of met Haviland via milieu@haviland.be.