Samensanering stookolietanks

Wat?

Staat er ergens in uw tuin of kelder een oude mazouttank die u niet meer gebruikt? Dan moet u deze laten verwijderen of, in het geval de tank bv. onder uw kelder zit, laten opvullen.

Stookolietanks, zowel bovengrondse als ondergrondse, vormen een risico voor het milieu. Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een 'lege' tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld. Kan de tank om technische redenen niet verwijderd worden, dan moet hij geledigd, gereinigd en opgevuld worden.

Een tankslag is een collectieve sanering van stookolietanks. Het doel van een collectieve sanering is om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te saneren door zo veel mogelijk tanks te bundelen in een groepsaankoop. Een stuurgroep met geïnteresseerde burgers vraagt offertes op en kiest de beste aannemer(s).

De voordelen van een collectieve aanpak:

  • gerichte informatieverstrekking naar de inwoners;
  • betere prijs bedingen door 'hoeveelheidsvoordeel', maar rekening houdend met de kwaliteit;
  • het aanbieden van ondersteuning en hulp verlaagt de drempel om de stap te zetten tot een sanering;
  • er wordt een persoonlijk contract tussen de particulier en de firma afgesloten.

Voorwaarden

Heb je een mazouttank staan die je niet meer gebruikt of wil je graag zetelen in de stuurgroep? Meld je dan voor 6/07/2021 geheel vrijblijvend aan via dit formulier. Enkel stookolietanks bij particuliere woningen komen in aanmerking.

Wanneer de aannemer(s) bekend zijn ontvang je een offerte waarna je beslist of je effectief deelneemt of niet.

Planning

De planning van de tankslag ziet er als volgt uit:

  • juli: samenstelling van de stuurgroep;
  • eind juli: 1e samenkomst stuurgroep (opmaak prijsvraag);
  • eind augustus: verzamelen offertes;
  • begin september: 2e samenkomst stuurgroep: selectie aannemers;
  • oktober: infovergadering voor alle geïnteresseerde inwoners.

Vanaf eind september: opmaak persoonlijke prijzen volgens groepsaankoop en start saneringen.