Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken


Attest van gezinssamenstelling


Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden


De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:
  • uzelf (enkel voor uw eigen gezin)
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure


U kunt het attest van gezinssamenstelling opvragen bij uw gemeente.
Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:
Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen via het algemeen nummer 02 260 12 11 of via email DG_bevolking@grimbergen.be.

Wat mee te nemen


Als u het attest zelf ophaalt:
  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:
  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.