Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Samenstelling Gecoro

Kandidatuurstelling GECORO

“Ruimtelijke ordening: voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers gezocht voor de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)
De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het decreet geeft de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid, .zoals (verplichtend) advies over de ruimtelijke uitvoeringsplannen en allerhande gemeentelijke verordeningen rond stedenbouw.
De GECORO kan ook op eigen initiatief adviezen over ruimtelijke planning formuleren.

Wedersamenstelling
De GECORO wordt, zoals decretaal vastgelegd, samengesteld na de installatie van een nieuwe gemeenteraad. Deze GECORO bestaat enerzijds uit deskundigen en anderzijds uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente, zoals vastgelegd door de gemeenteraad.De kandidaturen die ingediend worden naar aanleiding van deze oproep zullen ook door de gemeenteraad worden beoordeeld.

Deskundigen
Hebt u door uw opleiding of beroepservaring affiniteit met ruimtelijke planning/ordening? Bent u op de hoogte van de ruimtelijke toestand in Grimbergen, Beigem, Humbeek en/of Strombeek-Bever? Bent u bereid om tijd vrij te maken om deel te nemen aan vergaderingen van de GECORO en hiervoor de nodige documenten en rapporten door te nemen?Dan komt u in aanmerking om als deskundige in de GECORO te zetelen.

Vertegenwoordigers maatschappelijke geledingen
Het maatschappelijk middenveld is eveneens vertegenwoordigd in de GECORO. De gemeenteraad heeft daarvoor de volgende maatschappelijke geledingen vastgesteld die opgeroepen worden om kandidaten voor te stellen:
• milieu- en natuur (1 lid);
• landbouwers (1 lid);
• werknemers (2 leden);
• handelaars (2 leden);
• werkgevers of zelfstandigen, met uitsluiting van vertegenwoordigers van handelaars of landbouwers (1 lid);
• verenigingen werkzaam op het vlak van mobiliteit: (1 lid).
Via deze weg wensen we de verenigingen en organisaties behorend tot 1 van de bovenstaande maatschappelijke geledingen te vragen om een kandidaat voor te dragen.

Kandidaatstelling
Stuur ons uw kandidatuur vóór 31 mei 2013 via een briefje of mail met een kort curriculum vitae met motivatie, gericht aan:
William Claeys
Gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen
02/260.13.48
William.claeys@grimbergen.be

Kandidaten moeten hun deskundigheid inzake ruimtelijke ordening toelichten en motiveren.
Aangezien in de GECORO niet meer dan twee derden van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn, willen we met deze oproep ook zoveel mogelijk vrouwelijke kandidaten bereiken.