Schade aan gemeentelijke eigendom

Heeft u schade veroorzaakt aan eigendom van de gemeente of het OCMW (gebouw, verkeersbord, auto, muur, ...).

Hoe doorgeven

Doe desgevallend aangifte bij de politie.
Geef de schade zo snel mogelijk na het voorval aan bij de cel verzekeringen van het bestuur (gemeentebestuur@grimbergen.be)
Als u verzekerd bent, spreekt u best ook uw eigen verzekering aan.

Te bezorgen gegevens

  • gegevens van uw verzekeraar, naam, adres, polisnummer (u kan een schadegeval ook regelen zonder de tussenkomst van uw verzekeraar)
  • adresgegevens van getuigen (als deze aanwezig waren)
  • aanrijdingsformulier (indien van toepassing)
  • eventueel PV van de politie
  • extra nuttige informatie en bewijsmateriaal (foto's)

Kostprijs

  • De schadevergoeding is afhankelijk van de veroorzaakte schade. U ontvangt een factuur van het bestuur.