Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

School- en Studietoelagen

Heel wat mensen, meer dan u zou denken, hebben recht op een school- en studietoelage. Misschien bent u daar ook bij!

Kleuters en lagere school
Kleuters en leerlingen van de lagere school komen in aanmerking voor een schooltoelage. Ze moeten dan wel een aantal minimum dagen aanwezig zijn op school. Dat minimum is afhankelijk van hun leeftijd.

Deeltijds secundair onderwijs
Leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het deeltijds secundair zeevissersonderwijs en de leertijd (leercontract) bij SYNTRA kunnen een schooltoelage krijgen.

Soepelere voorwaarden hoger onderwijs
Studenten van het hoger onderwijs kunnen voortaan gemakkelijker veranderen van studierichting of opleiding zonder hun toelage te verliezen. Studenten met een studietoelage moesten vroeger hun jokerkrediet inzetten om van richting te kunnen veranderen. Voortaan wordt de studievoortgang bepaald door het aantal studiepunten waarvoor de student het afgelopen academiejaar geslaagd was. Het jokerkrediet moet alleen nog gebruikt worden als ze niet geslaagd zijn.

Hogere inkomensgrenzen
De inkomensgrenzen voor de toelagen werden fors opgetrokken. Er komen nu meer gezinnen in aanmerking. Met een gezin worden trouwens ook alleenstaanden, zelfstandigen of getrouwde studenten bedoeld.

Aanvragen
U kan tot het einde van het schooljaar een aanvraag indienen voor school- of studietoelagen. Eén aanvraag voor alle kinderen van het gezin volstaat. Het aanslagbiljet van de belastingen of een inschrijvingsbewijs van de school is niet meer nodig. De aanvraag kan u online doen op www.studietoelagen.be. Daarvoor hebt u wel een elektronische identiteitskaart nodig en een kaartlezer of federaal token. Ook de papieren formulieren blijven welkom! Die kan u downloaden op dezelfde website als de online aanvraag. U kan ze ook opvragen via de gratis Vlaamse infolijn 1700.

Hulp bij het invullen van uw aanvraag
Het gemeentebestuur en het OCMW helpen u graag bij het invullen van uw aanvraagformulier. Hiervoor richten zij een zitdag in. Deze datum wordt via de Grimbergse scholen gecommuniceerd.

Meer informatie

Bel gratis 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur.
Stuur een e-mail.(https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/contact/stuur-een-e-mail)
Of surf naar www.vlaanderen.be.