Slachtbrieven

Wanneer je een schaap, varken, geit of hertachtige wenst te slachten, buiten het slachthuis en voor eigen consumptie, moet je aangifte doen bij de gemeente. Deze aangifte gebeurt minstens 2 werkdagen voor de slachting van het dier. Na de aangifte dient de eigenaar het bewijs op zijn woonplaats te bewaren tot het einde van het jaar dat volgt op de slachting. 

Om een particuliere slachting aan te vragen, dien je een 'aanvraag slachtbewijs' in. Breng zeker het registratienummer, het beslagnummer en het beslag waarvan het dier afkomstig is mee. 

Aanvraag van een slachtbewijs kan enkel op afspraak.