Snelheid aanpakken

Een te hoge snelheid veroorzaakt de meeste dodelijke slachtoffers in het verkeer. De overlevingskans voor fietsers en voetgangers bij een aanrijding is meer dan dubbel zo groot bij een snelheidslimiet van 30 t.o.v. 50 km/u.

Daarom zetten we sterk in op de uitbreiding van de bestaande zones 30. In volgende deelgemeenten komt er een significante uitbreiding van de zone 30:

  • Beigem
  • Grimbergen-centrum
  • Strombeek-Bever


Voor deze zones 30 wordt op korte termijn werkgemaakt van zogenaamde "poorten" waarmee de zones 30 visueel versterkt worden voor de bestuurders. 

We gaan de snelheid ook controleren aan de hand van ANPR-camera's met automatische nummerplaatherkenning. De focus van de handhaving ligt in de eerste plaats op de lokale ontsluitingswegen waar de snelheidslimiet op de meeste plaatsen 50 km/u. bedraagt. We voorzien trajectcontroles op onderstaande assen:

  • Spaanse Lindebaan en de Merodestraat
  • Beigemsesteenweg - Meerstraat - Zijpstraat
  • Humbeeksesteenweg - Benedestraat - Kerkstraat - Achterstraat - Kruisstraat
  • Molenstraat
  • Strombeeklinde


Mogelijk voorzien we ook trajectcontroles in de Daalstraat en de Veldkantstraat.Snelheid.pdf317,1 Kb(pdf)