Sociaal internetaanbod

Sinds 1 maart 2024 kan een nieuw sociaal tarief voor internet aangevraagd worden: het ‘sociaal internetaanbod’. Wie in aanmerking komt, betaalt dan € 19 per maand voor vast internet en tot maximaal € 40 per maand voor bundels.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor dit nieuwe sociaal internetaanbod als:

 • je in België woont;
 • jij zelf of een lid van je gezin nog geen gebruikmaakt van het vroegere sociaal telecomtarief of van het nieuwe sociaal internetaanbod.


Daarnaast behoor jij zelf of een lid van je huishouden tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1: jij of een persoon die bij jou gedomicilieerd is, krijgt van het OCMW:

 • een leefloon;
 • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;
 • een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat;
 • een wachtuitkering op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een wachtuitkering op een tegemoetkoming voor personen met een handicap.

Categorie 2A: jij of een persoon die bij jou gedomicilieerd is, krijgt van de Directie-generaal Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid):

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
 • een integratietegemoetkoming;
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Categorie 2B: jij of een persoon die bij jou gedomicilieerd is, krijgt via de zorgkas:

 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Categorie 2C: jij of een persoon die bij jou gedomicilieerd is, heeft een specifieke ondersteuningsbehoefte of is getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal en krijgt via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie:

 • een zorgtoeslag (vroeger: verhoogde kinderbijslag).

Categorie 3: jij of een persoon die bij jou gedomicilieerd is, krijgt van de Federale Pensioendienst:

 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Krijg je al het vroegere sociaal telecomtarief en is dat voor jou gunstiger, bijvoorbeeld omdat je geen internet maar wel een vaste telefoon hebt? Dan behoud je dat tarief zolang je niet van telecomoperator verandert.
Als je voor het nieuwe sociaal internetaanbod kiest, dan kan je later het vroegere sociaal telecomtarief niet meer aanvragen.

Procedure

 • Je krijgt het sociaal internetaanbod niet automatisch.
  Als je denkt recht te hebben op het sociaal internetaanbod, kan je dat bij de volgende telecomoperatoren aanvragen: Telenet en Proximus.

Bovenstaande operatoren zijn verplicht het sociaal internetaanbod aan te bieden. Andere operatoren mogen het aanbieden, maar zijn daartoe niet verplicht. Vraag dit dus steeds vooraf na.

 • Je operator zal vragen naar je rijksregisternummer of identiteitskaart. Vervolgens geeft je operator jouw rijksregisternummer door aan de FOD Economie.
 • De FOD Economie controleert of je aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. Als je in aanmerking komt, kan je contract voor het sociaal internetaanbod ingaan binnen de 7 dagen.
 • De FOD Economie controleert elke zes maanden of je nog steeds recht hebt op het sociaal internetaanbod.

Financieel voordeel

Voor een sociaal internetabonnement ...

 • voor internet betaal je maximaal € 19 per maand.
 • voor een bundel betaal je maximaal € 40 per maand. Een bundel bestaat uit internet in combinatie met minimum 1 of meerdere andere diensten (bijvoorbeeld televisie en/of telefonie en/of mobiele telefonie …). De telecomoperatoren kunnen zelf kiezen welke dienst(en) ze bijkomend aanbieden. Vergelijk dus zeker hun aanbod.