Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Sociale dienst

Specifiek maatregelen coronacrisis

meer info: bij rubriek bekendmakingen > coronavirus

Het OCMW verzekert de maatschappelijke dienstverlening zodat iedere inwoner een menswaardig leven kan leiden. Daartoe is binnen elk OCMW een sociale dienst voorzien.

U kunt terecht bij de sociale dienst voor:

 • onderzoek recht op leefloon of financiële steun;
 • energievragen (gas/elektriciteit/water);
 • inlichtingen en advies bij geldzorgen of schulden en eventueel budgetbegeleiding;
 • gerichte doorverwijzing bij persoonlijke, relationele en sociale moeilijkheden;
 • gerichte doorverwijzing rond werk- en huisvestingsmogelijkheden;
 • onderzoek financiële hulp bij plaatsing in een woonzorgcentrum.

Onze maatschappelijk assistenten staan u in vertrouwen bij en zoeken samen met u naar een geschikte oplossing. 

   U kunt de sociale dienst bereiken

   > voormiddag: alle werkdagen 9 – 12 uur;
   > namiddag:    maandag, dinsdag, woensdag 14 - 15.30 uur
                           donderdagnamiddag op afspraak;
   > avond:          donderdagavond van 17.30 – 19.30 uur

   Huisbezoeken zijn mogelijk op afspraak.

   Voor een aanvraag kunt u tijdens de openingsuren terecht bij het onthaal van de sociale dienst.
   tel. 02 267 15 05
   e-mail: sociaalhuis@grimbergen.be

   OCMW Grimbergen - sociale dienst, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)

   Hoe verloopt uw aanvraag verder, nadat u bent langs geweest?

   Voor een goede dienstverlening noteren we uw aanvraag en krijgt u een ontvangstbewijs. Na uw aanvraag start de maatschappelijk assistent een sociaal en financieel onderzoek. Dit gebeurt bij iedere aanvraag tot hulpverlening, zowel voor financiële vragen als voor andere tussenkomsten.
   Tijdens dit sociaal onderzoek tracht de maatschappelijk assistent een beeld te krijgen van uw totale situatie. Zij contacteert indien nodig andere hulpverleningsdiensten voor bijkomende informatie en controleert ook de financiële gegevens.

   De maatschappelijk assistent maakt hiervan een schriftelijk verslag en verzamelt de nodige bewijsstukken. Ze legt uw vraag voor aan het Bijzonder comité voor de sociale dienst.
   Binnen de 8 dagen na de vergadering, ontvangt u thuis een brief met een gemotiveerde beslissing.
   Als u niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan u beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank. De nodige informatie hierover vermelden we in elke beslissingsbrief.

   Minimale levering aardgasbudgetmeter

   In de winter loopt het energieverbruik snel op. Tijdens de winterperiode (1 november tot en met 31 maart) kan het OCMW u een minimale levering aardgas toekennen.

   Een tussenkomst
   Bij de sociale dienst van het OCMW kunt u een tussenkomst vragen om uw aardgasbudgetmeter op te laden. Het bedrag van de tussenkomst hangt af van uw woningtype en wordt opgeladen op uw budgetmeterkaart. Na sociaal onderzoek beslist het OCMW of u hiervoor in aanmerking komt.

   Hoe aanvragen
   neem contact op met energiemedewerker
   OCMW sociale dienst, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen
   elke donderdag tussen 14 en 15.30 uur.

   De infofolder en het aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij het OCMW
   of www.energiesparen.be/sociaal/minimalelevering

   De verwarmingstoelage

   De verwarmingstoelage vraagt u aan bij het OCMW van uw gemeente
   binnen de 60 dagen na de levering.

   Lees meer over de voorwaarden "Heeft u recht op een verwarmingstoelage ?"
   Aanvraagformulier verwarmingstoelage