Sociale toelagen

Voor wie

Als gerechtigde op een verhoogde tegemoetkoming komt u in aanmerking voor 1 of meer van volgende toelagen indien u op 1 januari van het huidig jaar:

- ingeschreven bent in Grimbergen en
- geniet van een verhoogde tegemoetkoming.

Welke toelagen

Voor het jaar huidig jaar kunt u de volgende sociale toelage(n) aanvragen:

 • Basisbedrag voor personen met verhoogde verzekeringstegemoetkoming:  € 70/jaar per adres

  Af te leveren bewijs: Bewijs van verhoogde tegemoetkoming

 • Toelage voor volwassen mindervalide personen (medisch-sociale toelage): € 185/jaar

  Af te leveren bewijzen:
      - Bewijs van verhoogde tegemoetkoming
      - Erkend attest handicap:
         - Attest met vermelding van een verminderende zelfredzaamheid van minstens 7 punten
           van de FODSZ Directie-generaal personen met een handicap.
         - OF: Attest twee derde vermindering verdienvermogen
           van de  FODSZ Directie-generaal personen met een handicap
         - OF: Attest 66% arbeidsongeschiktheid RIZIV
         - OF:  Evaluatieschaal rustoorden: indicatiestelling B, C, CD

 • Toelage voor opvoeders van een kind met een handicap ( sociaalpedagogische toelage): € 185/jaar

  Het kind moet de leeftijd van 1 jaar bereikt hebben op 1 januari van het jaar waarvoor de toelage
  gevraagd wordt en waarvan het kind op datzelfde tijdstip de leeftijd van 21 jaar niet overschreden heeft;

  Af te leveren bewijs:
     - Een attest van zorgtoeslag met minimum 4 punten op pijler 1.