Sparrenlaan: Volledige heraanleg. Werken starten vanaf en tussen 06/05/24 en 30/10/24

In opdracht van de gemeente Grimbergen moet de Sparrenlaan opnieuw worden aangelegd. De werken starten vanaf 06/05/24 en zullen vermoedelijk duren tot oktober 2024.

Veiligheid

Ons hoofddoel bij de heraanleg van de Sparrenlaan is het creëren van een veilige en aangename route voor fietsers en voetgangers. We zetten ons in voor de aanleg van een breed fietspad van 175 cm aan beide zijden van de weg, waardoor een veilige doorgang wordt gegarandeerd.

Ontwerp 

Om de fietspaden een plaats te geven, wordt de weg iets smaller. Tussen de rijweg en het fietspad zal een haag worden geplaatst om de veiligheid van fietsers te vergroten.

Riolering en Waterbeheer

Naast de herinrichting van de weg zullen er aanpassingen worden gedaan aan de riolering om het regenwater dat op de weg valt beter af te voeren. Dit draagt bij aan het verminderen van wateroverlast in nabijgelegen gebieden en verbetert de algehele waterbeheersing.

Straatverlichting

Om de veiligheid en zichtbaarheid te verbeteren, zal er na de heraanleg van de Sparrenlaan ook straatverlichting worden geplaatst.

Omleiding

Vanwege de complexiteit van het project, de aanwezigheid van een hogedrukgasleiding en laaghangende hoogspanningskabels, zal de Sparrenlaan volledig worden afgesloten voor alle verkeer, inclusief fietsers en voetgangers. De nodige omleiding wordt voorzien via de Vilvoordsesteenweg en de Oude Schapenbaan. De Populierendallaan zal enkel toegankelijk blijven voor plaatselijk verkeer.

We begrijpen dat dit voor ongemak kan zorgen, maar het is noodzakelijk voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Alternatieve route voor fietsers en voetgangers:

Om fietsers en voetgangers toch een veilige verbinding te bieden tussen het centrum en Groot Molenveld (Populierendal), zal een parallel gelegen veldweg beschikbaar zijn voor gebruik tijdens de werkzaamheden.