Overdekte sportinfrastructuur

  • sporthal Prinsenbos, Pastoor Wouterstraat z.n.
  • sporthal Borcht , Gebroeders Belstraat z.n.
  • sporthal Verbrande Brug, Vaartstraat z.n.
  • sporthal E.Soens, Singel 57
  • sporthal J.Vertommen, Grote Winkellaan z.n.
  • sporthal Humbeek, Nachtegaallaan 5
  • schietstand E. Soens, Singel 59