Stallen van bouwmateriaal op het openbaar domein

Voor het uitvoeren van werken aan je woning is het vaak nodig om een gedeelte van het openbaar domein in te nemen voor bijvoorbeeld het plaatsen van een stelling, een container, een bouwkraan of het tijdelijk stallen van allerhande materialen.

Na een eenmalige registratie, kan je via een invulformulier waarop je de aard van bezetting, de periode, locatie en andere nuttige gegevens invult, je aanvraag rechtstreeks indienen bij de dienst Vergunningen.

Aangezien er soms ook externe adviezen nodig zijn van de lokale politie of de openbare vervoersmaatschappijen dien je een aanvraag best ten minste 6 werkdagen op voorhand in. Nadat de aanvraag goedgekeurd is, word je per e-mail op de hoogte gebracht en kan je online de betaling doorvoeren. Na de betaling kan je de vergunning gewoon bij je thuis afdrukken. Op dit moment zijn volgende retributiebedragen van kracht:

Voor het plaatsen van een container, kraan, stelling, bouwmaterialen, silo’s of andere op de openbare weg dient een retributie betaald te worden van 15 euro/dag voor max. 25m2, per bijkomende m² is het 0,60€/dag extra.

Het retributiereglement kan je hier vinden: https://www.grimbergen.be/belastingsreglement-betreffende-het-privaat-gebruik-van-het-openbaar-domein

Volgende handelingen zijn vrijgesteld van de retributie. Er dient wel nog steeds een aanvraag tot inname van het openbaar te gebeuren.

  • Het gebruik van het openbaar domein uitgaande van of bevolen door de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Provincies of de Gemeenten;
  • Publiciteitskaravanen die rijwielkoersen van nationale of internationale betekenis vergezellen;
  • Gebruik van het openbaar domein in het kader van activiteiten van het Europees parlement, de  federale kamers, het Vlaamse parlement, de provincieraad en de gemeenteraad vanaf de datum van de indiening der lijsten, voor de partijen die een lijst hebben ingediend en/of voor de kandidaten die erop voorkomen;
  • Gebruik van het openbaar domein door jeugdgroeperingen of instanties die zich uitsluitend met jeugdwerking bezighouden;
  • Gebruik van het openbaar domein door onderwijsinstellingen voor zover dit louter gericht is op de schoolactiviteiten;
  • Gebruik van het openbaar domein door de door gemeente Grimbergen erkende of betoelaagde verenigingen;
  • Het gebruik van de openbare weg per voertuig met eigen beweegkracht voor de verkoop aan de particuliere verbruiker van welke voorwerpen of goederen dan ook;
  • Het gebruik van het openbaar domein voor activiteiten in samenwerking met het gemeentebestuur.

Vraag je vergunning digitaal aan

Vanaf 1 maart 2021 gebeuren de meeste vergunningsaanvragen enkel nog digitaal. Je dient de aanvraag in te dienen via de volgende link: https://cloud.geo-it.be/webformulier_iod/Index.aspx?niscode=23025 

Nog vragen? Contacteer ons via het e-mailadres gemeentebestuur@grimbergen.be