Ambulante handel

Standplaats op de zondagsmarkt van Grimbergen of Strombeek-Bever

Elke zondag van 8 tot 13 uur vindt op het kerkplein (Grimbergen-Centrum) en op het Sint-Amandsplein (Strombeek-Bever) een markt plaats.

Standplaatsen worden toegekend volgens de voorwaarden vermeld in het huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein buiten de markten, alsook rekening houdend met het politiereglement.

De prijs wordt bepaald aan de hand van het retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar domein.

Openstaande vacature voor 1 vaste standplaats op de markt in Grimbergen centrum. 
Kandidaturen kunnen ingediend worden via het digitaal loket onderaan deze pagina. 

Standplaats buiten de markt

Standplaatsen buiten de markt worden toegekend volgens de voorwaarden vermeld in het huishoudelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein buiten de markten, alsook rekening houdend met het politiereglement.

De prijs wordt bepaald aan de hand van het retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar domein.