Start bouw fietssleuf F23 aan Westvaartdijk: doorgang onderbroken

De F23-fietssnelweg krijgt een 450m lange fietssleuf met 2 tunnels aan de laadkades van de Westvaartdijk. Voor deze werken wordt de doorgang op de N260 Westvaartdijk vanaf maandag 17 april onderbroken. Het is niet mogelijk om de werfzone te passeren, zelfs niet te voet. Alle verkeer volgt in beide richtingen een omleiding rondom de industriezone.


Met het programma ‘Werken aan de Ring’ bouwt De Werkvennootschap aan een betere mobiliteit en leefbaarheid in de Vlaamse Rand. Er komt meer ruimte voor het openbaar vervoer en er wordt geïnvesteerd in nieuwe fietsinfrastructuur. Zo ook in Grimbergen, waar de aanleg van de F23-fietssnelweg langs het Zeekanaal Brussel-Schelde nu maandag, 17 april, een laatste fase ingaat.

Na het weekend start de bouw van een bijzondere fietsonderdoorgang aan de drukke laad- en loskades van de Veoliasite langs de N260 Westvaartdijk. Zo kunnen fietsers hier straks in alle veiligheid en comfort de industriezone passeren.

Tijdens de werken – die ruim een jaar duren – is er geen doorgang langs het kanaal. Ook niet voor fietsers en voetgangers. Alle verkeer volgt in beide richtingen een omleiding rondom de industriezone. Bedrijven langs de Westvaartdijk blijven bereikbaar vanaf de Fabrieksweg of de Verbrande Brug (zie kaartje in de bijlage).    

F23 ‘Kanaalroute Noord’

De F23-fietssnelweg verbindt Boom met Brussel. Werken aan de Ring realiseert het ontbrekende deel vanaf de Verbrande Brug in Grimbergen tot de aansluiting met het Brussels Gewest. Op grondgebied Vilvoorde werd de Brusselsesteenweg al volledig vernieuwd en de nieuwe fietssnelweg aangelegd (zie foto).

Een 100% veilige fietsroute is het streefdoel. De fietssnelweg ligt gescheiden van het auto- en vrachtverkeer aan de zijde van het kanaal. Behalve aan de laad- en loskades van de Westvaartdijk ligt de F23 aan de kant van de bedrijven om fietsers hier veilig voorbij het vrachtverkeer te loodsen. Twee fietsoversteken brengen fietsers telkens vanaf het kanaal naar de fietssleuf en omgekeerd.

Vanaf de fietsoversteek vlak na de Fabrieksweg daalt de fietssleuf geleidelijk tot aan de eerste tunnel onder de oprit van Valomac. Daarna volgt een tweede tunnel onder de oprit van Suez, waarna fietsers weer via een lichte helling op gelijkvloers niveau komen en de N260 oversteken. Vanaf daar gaat het weer verder langs het kanaal richting Verbrande Brug.

De fietssleuf strekt zich uit over ongeveer 450m en de tunnels zijn respectievelijk 33m en 36m lang. In de tunnels ligt de fietssnelweg 4m lager dan de Westvaartdijk. Tussen de twee tunnels laten we de fietssleuf glooien naar 2m hoogteverschil.

Na deze fase wordt het laatste deel van de fietssnelweg ten noorden van de fietssleuf aangelegd. Het volledige project wordt naar schatting in het najaar van 2024 beëindigd.

Wil je op de hoogte blijven van alle updates over de Werken aan de Ring?

Schrijf je in op de nieuwsbrief via www.werkenaandering.be/f23.

Gepubliceerd op vrijdag 14 apr 2023 om 9.58 u.