Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Stedenbouwkundig attest

Wat is een stedenbouwkundig attest?
Hebt u reeds concrete bouwplannen maar wilt u - alvorens een architect aan te stellen - weten of deze wel gerealiseerd kunnen worden, wilt u weten welk gebouw u zult mogen optrekken, welke oppervlakte u mag bouwen, hoe hoog het gebouw mag zijn, welke dakvorm te kiezen, enz., dan vraagt u best een stedenbouwkundig attest aan.
Het voordeel van deze procedure bestaat erin dat voor dergelijke aanvraag geen volledig uitgewerkt bouwplan moet worden opgemaakt. Noteer wel dat er voor een aanvraag van een stedenbouwkundig attest, een voorstel van bebouwing moet worden ingediend. De plannen kunnen evenwel beperkt worden tot eenvoudige schetsen, die de voorgestelde inplanting weergeven en het beoogde bouwvolume. Dit betekent wel dat u al een bepaald idee moet hebben van uw bouwprogramma en van de vorm en afmetingen die u aan het gebouw wenst te geven. U hoeft hiervoor geen architect te raadplegen.
Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn en u toch wenst te weten of u op het stuk grond uw droomhuis kan realiseren. Het geeft aan of het ingediende project in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Het attest is 2 jaar geldig vanaf het ogenblik van de uitreiking ervan. Let op ! Een gunstig stedenbouwkundig attest is geen bouwvergunning. U mag dus niet op basis van dit attest uw werken starten. Het stedenbouwkundig attest ontslaat u niet van de eigenlijke bouwaanvraag.

Wat kost het?
Het bedrag van € 30,00 is te betalen na het ontvangen van het ontvankelijkheidsbewijs en betalingsbewijs.

aanvraag formulieren