Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Stedenbouwkundig attest

Wat is een stedenbouwkundig attest?
Heeft u reeds concrete bouwplannen maar wilt u - alvorens een architect aan te stellen - weten of deze wel gerealiseerd kunnen worden omdat ze bijvoorbeeld afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften? Dan kan u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Een stedenbouwkundig attest is dus niet nodig indien u louter wilt informeren wat er kan gebouwd worden op een stuk grond of indien uw ontwerp volledig voldoet aan de bouwvoorschriften. Een attest is wel nuttig indien u bijvoorbeeld een stuk grond wilt kopen maar de koop enkel doorgaat indien u hier een zeer specifiek project op kan realiseren dat enigzins afwijkt van de bouwvoorschriften (bijvoorbeeld op vlak van bestemming, hoogte of diepte).

Het voordeel van deze procedure bestaat erin dat voor een dergelijke aanvraag geen volledig uitgewerkte bouwplannen moeten worden opgemaakt door een architect (met een aanduiding van muurdiktes, isolatie, trappenkoker, woningindeling,...). Lijntekeningen die het bouwvolume correct weergeven zijn in de meeste gevallen voldoende. U moet dus wel al een bepaald idee hebben van uw bouwprogramma en van de vorm en afmetingen die u aan het gebouw wenst te geven maar u hoeft geen architect aan te stellen om al bouwplannen op te maken.

Indien uw aanvraag tot stedenbouwkundig attest gunstig wordt beoordeeld is de kans zeer groot dat u voor dit project ook een omgevingsvergunning kan verkrijgen. Een stedenbouwkundig attest is twee jaar geldig. Wanneer u dus een gunstig stedenbouwkundig attest verkrijgt en u vraagt op basis hiervan een omgevingsvergunning aan, dan kan de overheid gedurende twee jaar haar beoordeling van het project niet wijzigingen voor wat betreft de punten die reeds beoordeeld werden in het stedenbouwkundig attest. Let op! Een gunstig stedenbouwkundig attest is geen bouwvergunning (omgevingsvergunning). U mag dus niet op basis van dit attest uw werken starten.

Wat kost het?
Het bedrag van € 75,00 wordt achteraf gefactureerd.

aanvraag formulieren