Stedenbouwkundige inlichtingen bij verkoop

Bij de verkoop van uw huis, grond of appartement bent u als verkoper verplicht om alle stedenbouwkundige informatie mee te delen aan kandidaat-kopers. Deze vastgoedinformatie vindt u terug op het stedenbouwkundig uittreksel dat uw notaris kan aanvragen via het digitaal loket.

Het stedenbouwkundig uittreksel omvat een informatief uittreksel uit het

  • plannenregister
  • vergunningenregister

Hiervoor wordt een retributie gevraagd.

Voor informatie over de concrete bouwvoorschriften op een perceel of inzage in het plannenregister of vergunningenregister neemt u contact op met de dienst Vergunningen.