Stedenbouwkundige inlichtingen bij verkoop

Bij de verkoop van uw huis, grond of appartement bent u als verkoper verplicht om alle stedenbouwkundige informatie mee te delen aan kandidaat-kopers. Deze vastgoedinformatie vindt u terug op het stedenbouwkundig uittreksel dat uw notaris kan aanvragen via het digitaal loket.