Stedenbouwkundige inlichtingen bij verkoop

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt €150,00 plus een platformretributie van €36,50 per kadastraal perceel.

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via Mijn Burgerprofiel

.

Het stedenbouwkundig uittreksel omvat een informatief uittreksel uit het

  • plannenregister
  • vergunningenregister

Hiervoor wordt een retributie gevraagd: €186,50.

Voor informatie over de concrete bouwvoorschriften op een perceel of inzage in het plannenregister of vergunningenregister neemt u contact op met de dienst Vergunningen.