Veelgestelde vragen

Iedere persoon die op de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. De eerstvolgende verkiezingen (federale, regionale en Europese verkiezingen) vinden plaats op zondag 9 juni 2024.

Een EU-onderdaan die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven (voor 31 maart 2024) op de kiezerslijsten (voor meer info omtrent stemmen als EU-onderdaan, klik hier). Eenmaal je ingeschreven bent, ben je verplicht om deel te nemen.

Je moet stemmen in de gemeente waar je, ten laatste op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten, bent gedomicilieerd. Die gemeente moet je oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Als je bent verhuisd na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar je vorige adres.

Wat moet ik meebrengen?

Je hebt je oproepingsbrief niet ontvangen?

Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of ben je je oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij dienst Burgerzaken. Je kan er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur. Je kan deze ook terugvinden in de Mijn Burgerprofiel app of in de Grimbergen app.

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart. De voorzitter van het stembureau bepaalt of hij je toelaat tot de stemming of dat hij je een duplicaat laat afhalen bij dienst Burgerzaken. Opgelet: zonder je oproepingsbrief kan je niet stemmen met volmacht.

Contacteer dienst Burgerzaken voor meer informatie.

Je hebt op de dag van de verkiezingen je identiteitskaart verloren?

Bij diefstal of verlies van uw identiteitskaart of verblijfstitel moet je onmiddellijk aangifte doen bij het gemeentehuis (voor identiteitskaarten) of bij de politie (voor verblijfstitels).

De politie of het gemeentehuis geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Uitzonderingen

Als je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven, kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Meer info over het geven van een volmacht of het verontschuldigen voor de verkiezingen, stemmen met volmacht.