Volmacht geven

In België is er, voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen, opkomstplicht. Dit wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land.

Indien je als Europese burger ingeschreven bent op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen, ben je eveneens verplicht om deel te nemen aan de Europese verkiezingen.

Als je niet kan gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Een kiezer kan echter slechts 1 volmacht uitoefenen.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

* Onderaan deze pagina kan je de nodige volmachtformulieren vinden.

Wanneer kan je een volmacht geven?

Waarom kan je niet gaan stemmen?Wie bevestigt?Bezoek dienst burgerzaken nodig?
Ziekte of handicapArtsNeen
Professionele redenWerkgeverNeen
Professionele reden - zelfstandigenBurgemeester of zijn afgevaardigde op basis van een verklaring op erewoordMaak een afspraak
StudieOnderwijsinstituutNeen
VrijheidsberovingPenitentiaire instellingNeen
Activiteiten in het kader van godsdienst of overtuigingOrganisator van de activiteitNeen
Verblijf in het buitenlandBurgemeester of zijn afgevaardigde: ofwel bewijsstukken ofwel op verklaring van eer.Maak een afspraak

* Onderaan deze pagina kan je de nodige volmachtformulieren vinden.

Voorwaarden voor de persoon met een volmacht

De persoon die een volmacht krijgt, moet geen familielid zijn. De persoon moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De persoon mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (1 volmacht per persoon).
 • De persoon moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent:
  • een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven;
  • een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Procedure

Voor de verkiezingen

 1. De volmachtgever (= de persoon die niet kan gaan stemmen) vult deel I bij het volmachtformulier in. Je kan het volmachtformulier voor Belgen en het volmachtformulier voor EU-onderdanen downloaden op onze website of afhalen aan het onthaal bij dienst Burgerzaken.
 2. In deel II van het volmachtformulier duid je de reden van afwezigheid aan. Naast elke reden staat de persoon die dit moet bevestigen.
 3. In deel III vul je de gegevens in van de volmachtkrijger (= de persoon die in jouw plaats gaat stemmen).
 4. In deel IV wordt het volmachtformulier ondertekend door zowel de volmachtgever als de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen

 1. De persoon met een volmacht moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Zorg dat er op je eigen oproepingsbrief een datumstempel wordt gezet. Enkel als de datumstempel op jouw oproepingskaart staat, kan je met volmacht stemmen.
 2. Vervolgens gaat de persoon naar het stembureau waar de volmachtgever normaal moest stemmen (dit staat op de oproepingsbrief van de volmachtgever). De persoon met een volmacht neemt volgende documenten mee:
  • het ingevulde volmachtformulier,
  • de eigen identiteitskaart,
  • de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij/x reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau),
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever.

Ik wil geen volmacht geven

Je komt dan terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd waarbij de vrederechter kan bepalen welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Als je geen volmacht wil geven of je bent te laat om dit nog te regelen, dan kan je het bewijs van afwezigheid (doktersattest, attest van de werkgever, bewijs van buitenlandse reis of verklaring op eer, …) samen met je oproepingsbrief tot 7 juni 2024 bezorgen aan dienst Burgerzaken of op de dag van de verkiezingen laten afgeven aan de voorzitter van het stembureau waar jij moet gaan stemmen.

Je kan ook achteraf een brief schrijven naar de vrederechter (Vredegerecht, Gemeenteplein 15, 1861 Meise) met uitleg waarom je niet bent gaan stemmen. Voeg er ook je oproepingsbrief en bewijsstukken bij (doktersattest, attest van de werkgever, bewijs van buitenlandse reis of verklaring op eer, …).